ضمن تبریک به داوطلبانی که در مرحله اول آزمون موفق گردیده اند، جهت اطلاع از شرایط تحصیل در دانشگاه شهید باهنر کرمان برخی از شرایط تحصیل، امکانات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حین تحصیل در ذیل آمده است. بدیهی است مطالعه دقیق این موارد موجب جلوگیری از مشکلات احتمالی در زمان تحصیل خواهد شد.

 شرایط تحصیل در دوره دکتری:

  • تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت است.

  • امکانات رفاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شامل سلف سرویس، کتابخانه، سایت رایانه ای، باشگاه ورزشی، استخر شنا و ... می باشد.

  • دانشجویان (روزانه) در خوابگاه های دولتی اسکان داده می شوند.

  • در صورت وجود ظرفیت خالی سایر دانشجویان براساس امتیازبندی اسکان داده می شوند. خدمات رفاهی و وام تحصیلی براساس ضوابط صندوق رفاه ارایه می گردد.

  •  تمام دانشجویان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.

  •  کلاس های دانشجویان پردیس دانشگاهی و نوبت دوم با دانشجویان روزانه به صورت مشترک برگزار خواهد شد. به پذیرفته شدگان اعتبار پژوهشی پس از تصویب طرح پیشنهادی رساله، متناسب با ماهیت پژوهش تعلق خواهد گرفت.

  • دانشجویان دکتری باید قبل از آزمون جامع، گواهی کسب حدنصاب نمره زبان انگلیسی را مطابق ضوابط دانشگاه ارایه نمایند.

  •  جهت اطلاع از شهریه دانشجویان نوبت دوم و پردیس اینجا را کلیک نمائید.

  • آیین نامه آموزشی دوره دکتری ورودی 98 (فایل pdf)

  • شیوه نامه اجرایی دوره دکتری تخصصی (فایل pdf)